UBYTOVACÍ   ŘÁD


Žádáme všechny klienty a jejich hosty, aby dodržovali uvedený ubytovací řád.

 1. Ubytování se řídí tímto UBYTOVACÍM ŘÁDEM

 

 1. Klienti se při nástupu na ubytování musí prokázat poukazem na rekreaci – pokyny na cestu   Vstup cizích osob bez povolení odpovědné osoby je zakázán !

 2. Klienti mohou čerpat pouze služby uvedené na poukaze a užívat prostor k tomu vymezených
   ( pokud není dohodnuto jinak) :vestibul, kuchyně, dvě ložnice, obývák , koupelna, WC , sklípek, dvorek s terasou.

 

 1. Ubytování je zahájeno vždy předáním klíčù od penzionu a končí převzetím penzionu ve stejném stavu jako při předání.

 

 1. Úklid penzionu si provádí klienti sami ve vlastní režii.

 

 1. Vzhledem k možnosti pobytu více osob je nutno si dohodnout režim rekreace a ten respektovat.      (např. uložení potravin, noční klid, úklid ..).Pokud se klienti nedohodnou , rozhodne odpovědná osoba.

 2. Klienti nesmí bez souhlasu odpovědné osoby přemísťovat zařízení a výzdobu, nebo provádět zásah do elektrické nebo jiné instalace.

 

 1. Při odchodu z objektu odpovídají klienti za bezpečné uzamčení objektu, uzavření vody a vypnutí elektrických spotřebičů a světel.

 

 1. V letních měsících je přitápění  objektu zajištěno pouze akumulačními kamny a přímotopy k tomu určenými. Vytápění objektu v krbových a kachlových kamnech na pevné palivo je pouze za úplatu a po dohodě s odpovědnou osobou. Klient pak odpovídá za řádné zabezpečení proti vzniku požáru.

 2. Používat otevřeného ohně smí klient pouze v místech k tomu určených . Kouření není v objektu povoleno. (Pokud není dohodnuto jinak.)

 

 1. Vjezd do Lednicko-valtického areálu motorovými vozidly je možný jen s povolením vystaveným odpovědnou osobou  a používat k tomu určené komunikace.

 

 1. Při požáru, nebezpečí, jiných škodách či nedostatcích v objektu ihned informujte odpovědné osoby.

 

 1. Hasiči  ……………..      150      Policie  …………….  158   
  Záchranná služba ….       155      Městská policie ……  156    Nemocnice  …….   519 315 311
   

Odpovědná osoba :      ing. Zbyněk Ingr              775 591 000 ,       518 342 073
                                           Petra    Ingrová        775 591 003


Přejeme příjemnou dovolenou a těšíme se opět na Vaši návštěvu.